Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ณ บรืเวณสี่แยกแสงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ขทช.เชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Scroll Up Skip to content