Menu
home
>>
ขอเผยแพร่พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2565

ขอเผยแพร่พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2565

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ขทช.เชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Scroll Up Skip to content