Menu
home
>>
ขทช.เชียงใหม่ ร่วมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

                     วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ร่วมรับชมนิทรรศการและรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

Scroll Up Skip to content