Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท ร่วมเป็นจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดถนน บ้านเรือน จ.อุบลราชธานี หลังน้ำลด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติโดยเร็ว

กรมทางหลวงชนบท ร่วมเป็นจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดถนน บ้านเรือน จ.อุบลราชธานี หลังน้ำลด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติโดยเร็ว

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม kick off ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจในด้านการทำความสะอาดถนน บ้านเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์ และกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลในเขตชุมชนหาดสวนยา โดยมีพิธีเปิด ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ใต้สะพานเสรีประชาธิปไตย ชุมชนหาดสวนยา เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิด Kick off กิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการบูรณาการทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ร่วมกันปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด เพื่อให้ประชาชนกลับเข้าสู่บ้านเรือนที่พักอาศัย และใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วต่อไป ในส่วนของ ทช. ได้สนับสนุนรถตักหน้าขุดหลัง รถบรรทุกเทท้าย อุปกรณ์เครื่องมือ พร้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสา จำนวน 24 คน เข้าปฏิบัติงานร่วมกับจิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในครั้งนี้ โดยมีนายสามารถ สอาดจิต ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว

กรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content